top of page
Faq- neboli často kladené otázky a užitečné rady

Lednice

Zdá se vám, že lednice málo chladí nebo nechladí vůbec?  Základní informace.

1. je lednice přepnutá na automatické přepínání? Po krátkém stisknutí tlačítka zapnuta svítí  A jako automat. Je možné, že lednice byla manuálně přepnutá třeba na režim 230V, ale máte pouze plyn.

2. nesvítí vám ostré slunce přímo na venkovní průduchy lednice? Otočte auto tak aby průduchy zůstaly ve stínu.

3. stojí váš vůz na rovině? Pokud je vůz příliš nakloněn, lednice nebude dobře pracovat.

4. Jestliže jste naplnili lednici jídlem, počítejte s tím, že doba nachlazení potrvá i několik hodin. V autech jsou absorbční lednice, tedy bez kompresoru.

5. Při teplotách nad 30 stupňů se může stát., že lednice bude hůře chladit. Tady pomáhá ventilátor, přímo na výparníku lednice.

Poruchové stavy.

Pokud máte lednici s displejem, zobrazí se číslo poruch přímo na displeji. U lednice bez displeje se číslo poruchy zobrazuje binárně dle tabulky. 

Bez názvu.png

Porucha 1,2,4,5,8,9,12 - více příčin. Vypněte a zapněte chladničku. Pokud porucha trvá volejte.

Porucha  3 - není plyn. Zkontrolujte zapnuté ventily nebo stav plynové láhve. 

Porucha 6, 7 - chyba napájení 12 V. Buď je napětí mimo rozsah 10-15 V, neběží motor nebo nepřijde signál o spuštěném motoru. Zkontrolujte pojistky.

Porucha 10 - chladnička nepracuje na 230 V. Připojte 230 V

Pokud lednice nechladí na 230 V (porucha 8) Zkontrolujte přívodní kabel. Může být i přerušená pojistka 20 A, která je přímo na řídící jednotce pod výparníkem. Je nutné odpojit všechny konektory, vyndat řídící jednotku, demontovat její kryt. Jestliže je všechno v pořádku a lednice stále nechladí, změřte ohmmetrem odpor topného tělíska. Mě by být něco mezi 210-380 Ohm. Jestliže nenaměříte nic, vyměňte topné tělísko. 

Lednice nejde spustit na plyn. Pokud jste zkontrolovali přívod plynu (plynovou bombu, ventily atp.) může být příčina ve ventilu, přes který se plyn přivádí do hořáku. Stalo se mě to jednou a tenkrát stačilo do ventilu bouchnout kleštěmi. Byl naštěstí pouze zaseknutý. Závada může být i v ucpaném hořáku nebo ucpaném kouřovodu. 

Lednice nechladí na 12 V. Pokud máte spuštěný motor a lednice přesto na 12 V nechladí, závada může být v pojistce, spínacím relé v řídící jednotce a nebo v topném tělísku. To by mělo mít něco mezi 0,9-1,16 Ohm. 12 V signál o tom, že je spuštěný motor je přiveden na svorku řídící jednotky LC (fialový drát). Pokud běží motor a na této svorce není 12 V, hledejte pojistku nebo závadu na řídící jednotce auta.

schéma lednice.jpg

Zapojení řídící jednotky lednice Thetford N3000

Chemická toaleta

Před prvním použití, hoďte do toalety tabletu nebo nalejte rozkladovou chemii. Podle toho, co momentálně máte ve voze k dispozici. Cca 1 dl. Spláchněte cca 1l. vody.

Až se vám rozsvítí červená kontrolka na splachovadle.je nádrž plná. Kontrolka nemusí vždy pracovat spolehlivě. V kazetě je plovák a v kazetě přece jen není vždy jenom voda. Pokud uvidíte, že obsah toalety je přibližně 4 cm od okraje, je čas kazetu vyprázdnit.  V kempech jsou tato místa označené zpravidla "Chemical toilet disposal" a to co vyléváte se nazývá černá voda - black water. Při vyprazdňování držte stisknuté odvzdušňovací tlačítko. Pozor, neotáčet vzhůru nohama. Po vyprázdnění ještě 2x vypláchněte. Před návratem vozu tolikrát, až z kazety teče čistá voda. Před návratem nedoplňujte chemii do kazety.

Chemie je účinná cca 5 dní. Klapku uzavření toalety, vždy uzavírejte. Zvláště pak při jízdě!

Možné závady

Kazeta nejde vyndat z šachty. To může být pouze jediná závada. Není uzavřená klapka toalety.
 

Toaleta nesplachuje. Elektrický ventil splachování je zpravidla připojen na obvod AUX nebo na světla. Zapněte světla nebo AUX na kontrolním panelu vozu a zapněte i čerpadlo na vodu.

Voda

V obytné voze si vezete zpravidla 100 l. čisté vody (fresh water).

bottom of page