top of page
Faq- neboli často kladené otázky a užitečné rady

Lednice

Zdá se vám, že lednice málo chladí nebo nechladí vůbec?  Základní informace.

1. je lednice přepnutá na automatické přepínání? Po krátkém stisknutí tlačítka zapnuta svítí  A jako automat. Je možné, že lednice byla manuálně přepnutá třeba na režim 230V, ale máte pouze plyn.

2. nesvítí vám ostré slunce přímo na venkovní průduchy lednice? Otočte auto tak aby průduchy zůstaly ve stínu.

3. stojí váš vůz na rovině? Pokud je vůz příliš nakloněn, lednice nebude dobře pracovat.

4. Jestliže jste naplnili lednici jídlem, počítejte s tím, že doba nachlazení potrvá i několik hodin. V autech jsou absorbční lednice, tedy bez kompresoru.

5. Při teplotách nad 30 stupňů se může stát., že lednice bude hůře chladit. Tady pomáhá ventilátor, přímo na výparníku lednice.

Poruchové stavy.

Pokud máte lednici s displejem, zobrazí se číslo poruch přímo na displeji. U lednice bez displeje se číslo poruchy zobrazuje binárně dle tabulky. 

Bez názvu.png

Porucha 1,2,4,5,8,9,12 - více příčin. Vypněte a zapněte chladničku. Pokud porucha trvá volejte.

Porucha  3 - není plyn. Zkontrolujte zapnuté ventily nebo stav plynové láhve. 

Porucha 6, 7 - chyba napájení 12 V. Buď je napětí mimo rozsah 10-15 V, neběží motor nebo nepřijde signál o spuštěném motoru. Zkontrolujte pojistky.

Porucha 10 - chladnička nepracuje na 230 V. Připojte 230 V

Pokud lednice nechladí na 230 V (porucha 8) Zkontrolujte přívodní kabel. Může být i přerušená pojistka 20 A, která je přímo na řídící jednotce pod výparníkem. Je nutné odpojit všechny konektory, vyndat řídící jednotku, demontovat její kryt. Jestliže je všechno v pořádku a lednice stále nechladí, změřte ohmmetrem odpor topného tělíska. Mě by být něco mezi 210-380 Ohm. Jestliže nenaměříte nic, vyměňte topné tělísko. 

Lednice nejde spustit na plyn. Pokud jste zkontrolovali přívod plynu (plynovou bombu, ventily atp.) může být příčina ve ventilu, přes který se plyn přivádí do hořáku. Stalo se mě to jednou a tenkrát stačilo do ventilu bouchnout kleštěmi. Byl naštěstí pouze zaseknutý. Závada může být i v ucpaném hořáku nebo ucpaném kouřovodu. 

Lednice nechladí na 12 V. Pokud máte spuštěný motor a lednice přesto na 12 V nechladí, závada může být v pojistce, spínacím relé v řídící jednotce a nebo v topném tělísku. To by mělo mít něco mezi 0,9-1,16 Ohm. 12 V signál o tom, že je spuštěný motor je přiveden na svorku řídící jednotky LC (fialový drát). Pokud běží motor a na této svorce není 12 V, hledejte pojistku nebo závadu na řídící jednotce auta.

schéma lednice.jpg

Zapojení řídící jednotky lednice Thetford N3000

Chemická toaleta

Před prvním použití, hoďte do toalety tabletu nebo nalejte rozkladovou chemii. Podle toho, co momentálně máte ve voze k dispozici. Cca 1 dl. Spláchněte cca 1l. vody.

Až se vám rozsvítí červená kontrolka na splachovadle.je nádrž plná. Kontrolka nemusí vždy pracovat spolehlivě. V kazetě je plovák a v kazetě přece jen není vždy jenom voda. Pokud uvidíte, že obsah toalety je přibližně 4 cm od okraje, je čas kazetu vyprázdnit.  V kempech jsou tato místa označené zpravidla "Chemical toilet disposal" a to co vyléváte se nazývá černá voda - black water. Při vyprazdňování držte stisknuté odvzdušňovací tlačítko. Pozor, neotáčet vzhůru nohama. Po vyprázdnění ještě 2x vypláchněte. Před návratem vozu tolikrát, až z kazety teče čistá voda. Před návratem nedoplňujte chemii do kazety. 

Chemie je účinná cca 5 dní. Klapku uzavření toalety, vždy uzavírejte. Zvláště pak při jízdě!

Možné závady

Kazeta nejde vyndat z šachty. To může být pouze jediná závada. Není uzavřená klapka toalety.
 

Toaleta nesplachuje. Elektrický ventil splachování je zpravidla připojen na obvod AUX nebo na světelný okruh. Zapněte světla nebo AUX na kontrolním panelu vozu a zapněte i čerpadlo na vodu.

Voda

V obytné voze si vezete zpravidla 100 l. čisté vody (fresh water). Pod vozidlem je tank na odpadní vodu (Gray water). Je nezbytně nutně tento tank vypustit pokaždé, když doplňujete pitnou vodu. Pokud se vám ve sprše objeví voda, zpravidla je již tank na odpadní vodu přeplněný.

Topení a bojler na teplou vodu Truma Combi (pouze plyn)

Základní chybové kódy

# 111

– Vadné čidlo teploty místnosti nebo jeho kabel–

– Kontaktuje servis Truma.

# 122

– Nedostatek paliva způsobený nedostatečným naplněním nádrže, spotřebováním paliva v nádrži a /nebo šikmou polohou vozidla

– Naplňte nádrž palivem. Pak naplňte přívod paliva podle popisu v kapitole „První uvedení do provozu“ (viz návod k použití­ Combi D).

# 131

– Není spojení mezi topením a ovládacím panelem

– Vadný kabel k ovládacímu panelu

– Kontaktuje servis Truma.

# 132

– Zkrat topného článku pro FrostControl–

– Odpojte konektor topného článku od elektronické řídicí jednotky. Vyměňte topný článek.

# 150 Překročení teploty teplého vzduchu:

– Nejsou připojeny všechny teplovzdušné trubky

– Jsou blokovány výduchy teplého vzduchu

– Je blokováno nasávání oběhového vzduchu

– Zkontrolujte, zda jsou připojeny 4 teplovzdušné trubky.

– Kontrola jednotlivých výduchů

– Odstraňte překážku u nasávání oběhového vzduchu

# 151 Překročení teploty vody:

– Letní provoz s prázdným zásobníkem vody–

– Vypněte přístroj a nechejte jej vychladnout. Naplňte bojler vodou.

# 152 –

– Překročení teploty vody při letním provozu 

– Vypněte přístroj a nechejte jej vychladnout. Naplňte bojler vodou.

# 160–

– Podpětí < 10,2 V

– Zkontrolujte napětí baterie, případně baterii nabijte.

– Okamžitá krátkodobá pomoc. Vypněte spotřebiče s velkou spo-

třebou, případně nastartujte motor vozidla a vyčkejte, až se topení

rozběhne (cca 4 minuty).

– Nedostatečná kapacita baterie, příp. přestárlou baterii vyměňte.

# 161–

– Přepětí > 16,4 V–

– Zkontrolujte napětí baterie a zdroje napětí, například nabíječku.

# 162–

– Je otevřeno okno nad komínem (okenní spínač)

– Zavřete okno.

# 164–

– Chybí provozní napětí 230 V

– Vadná pojistka 230 V

– Zareagovala tepelná pojistka

– Obnovte provozní napětí 230 V.

– Vyměňte pojistku 230 V.

– Uveďte tepelnou pojistku do původního stavu. Nechejte ­ topení vychladnout, sundejte kryt svorkovnice a stiskněte nulovací tlačítko.

# 170 

– Hrozí podpětí < 11,5 V–

– S elektrickou energií z baterie zacházejte úsporně, omezte např.

osvětlení.

– Nabijte baterii.

Bezpečnost na cestách - základní pravidla

Bezpečné země: paradoxně bývalé a současné diktatury a všechny postkomunistické státy. Dále celá Skandinávie s výjimkou jihu Švédska, Skotsko a vůbec Velká Británie, Švýcarsko, a Rakousko. Německo už bohužel, není to co bývalo a bezpečností situace se může měnit oblast od oblasti.

Nebezpečné země: Francie - zvlášť jih země, Itálie, Španělsko.

Obecně pokud zde využíváte kempy a placená stání, neměl by být problém. Problém jsou veřejné pláže a parkoviště u nich. Náš zákazník parkoval 3 dny v kempu u pláže. Při odjezdu se chtěla celá rodina ještě naposledy vykoupat v moři a zastavili kousek od kempu na parkovišti přímo u pláže. Výsledek rozbité okno a peněženka s doklady pryč. Dále jsou problematická velká a turisticky atraktivní města. Vyhněte se také nakupování v obchodních centrech v problematických čtvrtích velkých měst. Pokud tam už musíte zastavit, stoupněte si bezohledně co nejblíž ke vchodu s největší koncentrací lidí.

Ve Francii pozor na rychlost. Překročení rychlosti i o jeden km/h, znamená pokutu přibližně 50 Euro. Posílají to poštou a vždy.

bottom of page